ဖြတ်လိုင်း

Slitting Line Slitting Line1

2018 ခုနှစ်, တူရကီ။
ဖြတ်လိုင်း 1600x (0.3-3mm) ။ 200m / min ဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်။

2019 ခုနှစ်တွင် Russi ။
Slitter လိုင်း 1500X10mm၊ နှစ်ထပ်ကျသောလျင်မြန်စွာ - ပြောင်းလဲနိုင်သောစနစ်ဖြင့်,
ဓားပြောင်းချိန် - ၅ မိနစ်